Prej

Potem

Stilska preobrazba za Majdo iz Krškega je bilo darilo njenih otrok. Presenetili so jo z darilnim bonom za stilsko preobrazbo.

by